POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 15.05.2023 roku

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych w Serwisie oraz korzystaniem z usług Administratora i współpracą z Administratorem. Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodnie z RODO, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych.

                                           

DEFINICJE

Serwis strona internetowa i sklep internetowy znajdujące się pod adresem: https://timbersky.pl/

Użytkownik każdy podmiot przebywający w Serwisie lub korzystający z Serwisu;

RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

Administrator Adrian Gach prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Steel and Wood Group ADRIAN GACH z siedzibą w Tarnawa Górna 130, 34-210 Zembrzyce; NIP: 5521724507, REGON: 383201032.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora: Adrian Gach, Tarnawa Górna 130, 34-210 Zembrzyce lub za pośrednictwem e-mail: daneosobowe@timbersky.pl.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Wykonanie zawartej z Tobą umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy; podstawa prawna: umowa lub niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy; okres przetwarzania: okres trwania umowy; Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy);
 • Założenie i zarządzanie kontem (np. konto w sklepie internetowym); podstawa prawna: umowa; okres przetwarzania: okres trwania umowy; Podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy (podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy)
 • Dokonywanie rozliczeń, prowadzenie księgowości, sprawozdawczości finansowej; podstawa prawna: przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego, ustawy o VAT, okres przetwarzania: okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przez czas przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady 5 lat od końca roku, w którym wystąpiło zdarzenie skutkujące wystawieniem dokumentu księgowego); bez podania danych osobowych, nie jest możliwe dokonanie rozliczenia;
 • Rozpatrzenie reklamacji/gwarancji; podstawa prawna: umowa lub obowiązek wynikający z przepisów prawa; okres przetwarzania: przez czas postępowania reklamacyjnego albo w przypadku skierowania dalszych roszczeń do momentu ich przedawnienia; podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania może być niemożność rozpatrzenia reklamacji/ gwarancji.
 • Obsługa formularza kontaktowego i obsługa poczty; podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na zapytania; okres przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania; podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych spowoduje niemożność udzielenia odpowiedzi na zapytanie;
 • Marketing produktów / usług Administratora; podstawa prawna: zgoda lub prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest prowadzenie działań marketingowych promujących usługi i produkty Administratora (jeśli już jesteś klientem Administratora); okres przetwarzania: do ustania celu lub zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody; podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości skierowania do Ciebie informacji marketingowych;
 • Prowadzenie profili w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Tiktok, LinkedIn; podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest prowadzenie profili w mediach społecznościowych; okres przetwarzania: do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu; podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może spowodować niemożność korzystania z profili w mediach społecznościowych; Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu korzystania przez Ciebie z ww. profili, a w pozostałym zakresie Twoje dane przetwarza Meta Platforms Ireland Limited (Facebook, Instagram), LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn), X Corp. (Twitter), TikTok Technology Limited i TikTok Information Technologies UK Limited (TikTok), Pinterest Europe Ltd. (Pinterest). W związku z tym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, np. USA na podstawie standardowych klauzul umownych;
 • Analityka, dopasowywanie treści wyświetlanych w Serwisie, doskonalenie jakości oferowanych usług (za pomocą np. Google Analytics); podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest analiza ruchu w Serwisie; okres przetwarzania: do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
 • Ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem z Serwisu, okres przetwarzania: okres przedawnienia roszczeń; podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może spowodować niemożność ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami.ODBIORCY

Odbiorcami danych osobowych są w szczególności następujące podmioty:

 1. Host1Adrian ZajonzEisenbergerstr, 1358708 Menden, Niemcy - przechowywanie danych osobowych na serwerze, świadczenie usługi utrzymania strony internetowej (Serwisu) oraz hostingu w celu przechowywania danych na serwerze;
 2. Web INnovative Software Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 105/21 - wystawianie faktur;
 3. Google Cloud Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – w celu korzystania z usług Google;
 4. z uwagi na korzystanie z serwisów Facebook i Instagram – Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez nich regulamin i politykę prywatności;
 5. banki;
 6. podmioty dostarczające usługi księgowe, pomoc prawną, usługi kurierskie, usługi płatności elektronicznych, obsługi informatycznej, dostarczania usług hostingowych i systemów informatycznych, usługi marketingowe, doradcze;
 7. osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie bieżącej działalności Administratora;
 8. organy państwowe, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług/ narzędzi Google, Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads, Facebook Pixel, Criteo Administrator wskazuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub do USA na podstawie standardowych klauzul umownych. 

Szczegółowe informacje można znaleźć w politykach prywatności powyższych dostawców usług:

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation,

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?

Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy#section-contact-us 

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/global/privacy-policy-eea-archive/pl-PL.

 

UPRAWNIENIA

Możesz żądać realizacji następujących praw:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii Twoich danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (lub przeniesienia do innego Administratora), jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda lub umowa;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora;
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest wykonywane w celu marketingu bezpośredniego.

W zakresie w jakim podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@timbersky.pl.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym dokonuje profilowania, jednak nie podejmuje wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Administrator podejmuje opisane w Polityce prywatności działania mające na celu dostosowanie treści i wyświetlanie spersonalizowanych reklam Użytkownikom. Te działania nie wywołują skutków prawnych ani nie wpływają na Twoją sytuację w istotny sposób.

 

LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu jest powiązane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Logi obejmują w szczególności adres IP, datę i czas serwera, informacje systemie operacyjnym oraz przeglądarce internetowej, z których korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu w taki sposób, aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z Serwisem. Dzięki plikom cookies możliwe jest dostosowanie wyświetlanych Ci treści oraz prawidłowe działanie Serwisu.

 

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?

Wykorzystujemy następujące pliki cookies: techniczne, analityczne i marketingowe. 

 

Pliki cookies techniczne są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Są one wykorzystywane w następujących celach:

 • optymalizacji Serwisu ze względu na urządzenia oraz przeglądarki, dzięki czemu urządzenie, z którego korzystasz wyświetla stronę internetową w prawidłowy sposób,
 • zapamiętywania, czy wyraziłaś/eś zgody za pośrednictwem Serwisu,
 • zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu,
 • zapamiętywania wybranych przez Ciebie ustawień i preferencji.

W tym celu mogą być wykorzystywane sesyjne pliki cookies.

Pliki cookies analityczne są wykorzystywane w następujących celach:

 • tworzenie statystyk,
 • badanie ruchu i analiza czasu spędzanego w Serwisie,
 • badanie działań w Serwisie w celu polepszenia zawartości Serwisu, tak by odpowiadał on preferencjom klientów.

Pliki cookies marketingowe są wykorzystywane w celu dostosowywania treści reklam produktów i usług Administratora.

Pliki cookies analityczne i marketingowe są instalowane na Twoim urządzeniu tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej,
 • stałe, które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 • „Cookies podmiotów zewnętrznych” – (third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookies pozwala dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwala również ocenić skuteczność działań reklamowych.

Serwis korzysta z następujących narzędzi:

 1. Google Analytics

Narzędzie jest stosowane w celach:

 • tworzenia i analizy statystyk,
 • marketingowych produktów i usług Administratora,

co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Informacje zbierane o Użytkownikach są zapisywane i mogą być przekazywane i przechowywane na serwerach w USA. Pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu do 2 lat.

Aby zrezygnować z używania Google Analytics kliknij: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. Google Ads

Narzędzie jest stosowane w celu umożliwienia kierowania do Ciebie spersonalizowanych reklam zbierając dane o Twoich preferencjach. Pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu do 3 miesięcy.

 1. Facebook Pixel

Narzędzie jest stosowane w celu umożliwienia skierowania do Ciebie reklam na portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu do 3 miesięcy.

 1. Wtyczki do mediów społecznościowych

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie serwisy internetowe działają niezależnie od Serwisu. Serwisy te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Wykorzystywane pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia. Zmiany ustawień dotyczących przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia można dokonać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej, z których korzystasz.

 

W JAKI SPOSÓB USUNĄĆ PLIKI COOKIES?

Możesz usunąć zapisane pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub w Ustawieniach Cookies. 

W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, funkcja usunięcia plików cookies lub cofnięcia zgody na instalowanie plików cookies może się różnić. Poniżej podajemy przykładowe linki do ustawień przykładowych przeglądarek:

 • Przeglądarka Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
 • GoogleChrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582;
 • Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/;
 • Safari: http://www.apple.com/support/safari/.

Dokonanie zmian w zakresie wykorzystywania plików cookies może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

 

DANE OSOBOWE

W niektórych sytuacjach informacje pozyskiwane poprzez pliki cookies mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO.

Przetwarzanie ewentualnych kategorii danych na podstawie niezbędnych plików cookies następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu (w tym zakresie przysługuje Ci zgłoszenie sprzeciwu).

W przypadku wyrażenia zgody na pliki cookies analityczne i marketingowe to zebrane informacje będą wykorzystywane w celu badania ruchu w Serwisie, preferencji osób korzystających z Serwisu. W tym zakresie przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody (zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego i art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

W każdej chwili masz prawo do wycofania i usunięcia plików cookies. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych: podmioty informatyczne świadczące usługi na rzecz Administratora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Polityce Prywatności, co może być spowodowane rozwojem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem samego Serwisu, korzystaniem z nowych narzędzi przez Administratora. O wszelkich zmianach Użytkownik będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem minimum 7 dni.

Wersja Polityki prywatności z dnia 15.05.2023r.

Dzięki Tobie adoptowaliśmy niedźwiedzia - chrońmy razem z WWF zagrożone gatunki zwierząt! Z każdego zakupionego przez Was mebla przekazujemy środki na wsparcie i ochronę naturalnego środowiska, w którym żyją niedźwiedzie. To małe cegiełki, z których budujemy przyszłość i przetrwanie tego zagrożonego gatunku! Dziękujemy za zaufanie i Wasze wsparcie!
Opinie klientów
Jestem pod wrażeniem jakości mebli. Stoliki kawowe są cudowne. Polecam
Szybko, sprawnie, fachowe doradztwo i terminowa dostawa. Pozdrawiam, Pani z Instagrama"
Zamówiłam meble przez social media. Obsługa klienta bardzo pomocna. Jestem zadowolona z zakupu! 
Przepiękny stół! Panowie, którzy dostarczyli meble bardzo mili i pomocni. Polecam Timbersky!
Lekkie opóźnienie, ale warto było czekać, ponieważ stoliki kawowe są wyjątkowo piękne, daje 5/5. Gorąco polecam.
Jesteśmy zadowoleni. To juz nasz drugi zakup w tej firmie. Za każdym razem ten sam, pełen profesjonalizm.
Nie podejmujemy działań w celu zagwarantowania, że opinie pochodzą od osób, które używały danego produktu lub go nabyły.
Bestsellery
Ławka z drewnianym siedziskiem "MEISSA" 03
zobacz produkt
Wieszak do przedpokoju z półką "SARIN" 04
zobacz produkt
Ławka z drewnianym siedziskiem "ASCELLA" 04
zobacz produkt
Stolik kawowy drewniany "SKAT" 03
zobacz produkt
Zapisz się na nasz newsletter, aby być na bieżąco.
Wpuść naturę do swojego domu! 

Wszystkie prawa zastrzeżone
cart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram